Kvalitet​

Kvalitet, Miljø og Sikkerhed er tre meget vigtige ord hos Entreprenør Erling Jensen A/S.

Derfor har Entreprenør Erling Jensen A/S lagt en stor arbejdsindsats for at udvikle et system, som tilgodeser disse 3 områder i et og samme styringssystem.

Systemet anvendes ved enhver fag-, hoved- og totalentreprise. Øvrige ikke-entreprisebestemte opgaver, som fx. mindre reparationsarbejder, er ikke omfattet af kms-styringssystemet.

Kms-styringssystemet er i overensstemmelse med By- og Boligministeriets bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder, og det er i øvrigt udarbejdet i henhold til god skik i byggebranchen. Her ud over er systemet udvidet med også at beskæftige sig med Miljø og Sikkerhed. Disse forhold er indraget i systemet for at gøre opfølgningen på disse to meget vigtige områder til daglige rutiner i den daglige arbejdsgang på vore byggepladser.

Virksomhedens politik indenfor for Kvalitet, Miljø og Sikkerhed er, at vi vil være på forkant med de stillede krav. Dette for at sikre bedst mulig kvalitet i vores byggeri, at sikre det bedst mulige miljø på vores byggepladser samt at undgå uheld blandt vores medarbejdere.

Det er således også et krav fra Entreprenør Erling Jensen A/S, at vore samarbejdspartner arbejder ud fra samme overordnet målsætning, og at man råder over fornuftige procedure for at sikre dette.​

Info om virksomheden​

ENTREPRENØR ERLING JENSEN A/S

Rolstrupbakken 8

7900 Nykøbing

Kontakt info​

Medlem af​