Esbjerg Afdelingen`s referencer​

Byggesagen omfatter etablering af nye udstillings- og salgs lokaler for Bjarne Nielsen A/S. Projektet er en del af et nyt koncept for salg af Ford biler i Danmark. Byggeriet etableres som om-og tilbygning til eksisterende faciliteter.

Totalentreprisens omfang er nedrivning, ombygning af del af eksisterende lagerlokaler og udstilling samt efterfølgende tilbygning af nyt udstillingsareal. Det samlede byggeri omfatter i alt ca 1.675 m2 fordelt på ca. 1.500 m2 nybyggeri og ca. 180 m2 ombygning.

Sagsnummer: 15010

Projektnavn: Ford Store

Bygherre: Bjarne Nielsen A/S

Arkitekt: Krads Århus

År: 2015

Sted: 6705 Esbjerg, Storegade 229

Kategori: Totalentrepriser

Projektet udføres på Guldborgsundvej, på et 14.000 m2 stort areal i Esbjerg N med 1.400 m2 administration og 800 m2 velfærds-bygning.​

Sagsnummer: 150132

Projektnavn: kurt Beier Transport A/S Nyt Domicil

Bygherre: Kurt Beier Transport A/s

År: 2015

Sted: 6715 Esbjerg N, Guldborgsundvej

Kategori: Råhus entreprisen indeholder: 

jord, kloak, beton, belægning og gartner

Byggesagen omhandler en totalombygning af Isværket. Bygning nedrives delvis til overkant sokkel. Pælefundering og enkelte konstruktioner genanvendes. I stueplan vil der være parkering, øvrige etager er kontorfaciliteter. Herfra opføres nyt kontorbyggeri i fire etager.

Sagsnummer: 15040

Projektnavn: Nyt domicil til Isværket A/S

Bygherre: Isværket A/S, Auktionsgade 6, 6700 Esbjerg

År: 2015-2016

Sted: 6700 Esbjerg, Torskekaj 

Kategori: jord, kloakarbejde og belægningsentreprisen.

Nyt erhvervs-byggeri på ca. 1.800 m2 i Esbjerg for offshore virksomheden Scandinavian Fittings & Flanges. Byggeriet består af en lagerhal, som opføres i betonelementer og en administrations del, som opføres i lette konstruktioner. Erling Jensen har udført fundamenter, gulve og insitu beton.  ​

Sagsnummer: 15006

Projektnavn: Ny lager og administrationsbygning

Bygherre: SFF Ejendomme ApS

År: 2015

Sted: Esbjerg N, Sallingsundvej 7

Kategori: Betonentreprisen

Info om virksomheden​

ENTREPRENØR ERLING JENSEN A/S

Rolstrupbakken 8

7900 Nykøbing

Kontakt info​

Medlem af​